Hur man snabbt

Volontärfrivilliga kan snabbt 1 dag, … x dagar eller till och med 7 dagar!

Alla är gratis. Också gratis för alla att snabba 24 timmar i vattnet, snabb 24 timmar cigaretter, alkohol, TV, smartphone, bil, Facebook, Twitter, serier, videospel eller någon missbruk … eller till och med att hålla tystnad i 24 timmar som mahatma Gandhi gjorde en gång i veckan … Bunnlinjen om du vill bli en frivillig fastande person är helt enkelt att fatta beslutet att snabbt, börja verkligen fasta, då äntligen ha styrkan att hålla sig till slutet, och här bravo: det blir en dag att vinna!

De föreslagna fasta dagarna är naturligtvis vägledande, och helst i osmos tillsammans, men alla är fria att välja dessa dagar och att alltid vara med oss!

För att nå 24 timmar kan vi till exempel snabbt från 20h dagen före D-Day klockan 20h nästa dag!

Fasting a glass of water on an empty-plate
jeune européen

Ela Gandhi

Marius Briand

benjamin joyeux

Samuel Grsywoski

Michel Lafouasse

Olivier de Shutter

Edouard Gaudot

Rachel Lamy

Gordon Oliver

Jeûne interconventionnel